Publikacje

Międzynarodowa Sesja Numizmatyczna w Gdańsku z okazji 65. lecia prof. Stanisława Suchodolskiego. Materiały. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Gdańsku. Gdańsk 2003.

Spis treści:

Aleksandra Szamańska Wstęp
Aleksander M. Kuźmin Przypadł mi wielki zaszczyt
Stanisław Suchodolski Moje kontakty z Gdańskiem
Borys Paszkiewicz Brakteaty z literami typu Waschinski 211-217
Romualda Włodarczak Trzy odmiany dukata malborskiego z 1592 roku!
Małgorzata Gizińska Znaleziska monet w zbiorach Muzeum w Elblągu
Miłosz Frąckowiak Medale gdańskie drugiej połowy XX wieku
Bogdan Kościński Znaleziska skarbu brakteatów oraz domniemanego stempla menniczego z XIII w. na stan. 2 w Gdańsku
Aneks
Stanisław Suchodolski Określenie pozostałych monet znalezionych w 1996 roku na stanowisku nr 2 w Gdańsku przy ul. Olejarnej