• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 53/2002

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 53/2002
  Gdynia, grudzień 2002

  W numerze:

  • Aleksander M. Kuźmin Żetony kasyna sopockiego z okresu międzywojennego
  • Aleksander M. Kuźmin Pierwsza aukcja Wrocławskiego Centrum Numizmatycznego
  • Aleksander M. Kuźmin Fałszywy dwudenar Zygmunta Augusta
  • Zenon Wędzicki Moja przygoda kolekcjonera amatora
  • Aleksander M. Kuźmin V Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Supraślu
  • Aleksander M. Kuźmin Wystawa brakteatów
  • ALEMKA Nowości wydawnicze
  • ALEMKA Pamiątka z Jarmarku Dominikańskiego A.D. 2002
  • Roma Włodarczak XIX Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Malborku na medalu
  • Romuald L. Sieradzki Najnowsze medale TWO
  • Jerzy Metera Korozja przeciwnikiem kolekcjonera
  • List do redakcji
  • ALEMKA Z Oddziału Gdańskiego PTN
  • Ogłoszenia