• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 52/2002

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 52/2002
  Gdynia, wrzesień 2002

  W numerze:

  • Paweł Bohdanowicz Osobliwe boratynki litewskie z datą 1666
  • Aleksander M. Kuźmin O talarze Tysa
  • ALEMKA Jubileusz Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych
  • Miłosz Frąckowiak Medal stoczniowy i armatorski oraz gdyński i warszawski
  • Miłosz Frąckowiak Jeszcze jeden medal Piotra Soleckiego
  • Aleksander M. Kuźmin, ALDEK Wystawy: Dni Morza, Święto Morza
  • ALEMKA Ciekawostki
  • ALEMKA Nowości wydawnicze