Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 47/2001

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 47/2001
Gdynia, czerwiec 2001

W numerze:

 • Aleksander M. Kuźmin Od redakcji
 • Aleksander M. Kuźmin Wiosenne aukcje numizmatyczne
 • Aleksandra Szymańska Sylwetki założycieli Oddziału Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego w Gdańsku
 • (M.F.) Wystawa medali Piotra Soleckiego
 • Roma Włodarczak Medale Muzeum Zamkowego w Malborku 1961-2001
 • Aleksander M. Kuźmin Nowości wydawnicze
 • ALEMKA V Zjazd Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
 • ALEMKA Skarby monet . Wystawa na zamku w Olsztynie
 • Miłosz Frąckowiak Uzupełnienie rejestru medali gdańskich (10)
 • ALEMKA Z Oddziału Gdańskiego PTN
 • Aleksander M. Kuźmin i Paweł Bohdanowicz Dział osobliwości nr 29/2001 – Prymitywne fałszerstwo trojaka Zygmunta III Wazy
 • Aleksander M. Kuźmin i Paweł Bohdanowicz Dział osobliwości nr 30/2001 – Półgrosz litewski Zygmunta Starego z błędem w legendzie