• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 47/2001

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 47/2001
  Gdynia, czerwiec 2001

  W numerze:

  • Aleksander M. Kuźmin Od redakcji
  • Aleksander M. Kuźmin Wiosenne aukcje numizmatyczne
  • Aleksandra Szymańska Sylwetki założycieli Oddziału Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego w Gdańsku
  • (M.F.) Wystawa medali Piotra Soleckiego
  • Roma Włodarczak Medale Muzeum Zamkowego w Malborku 1961-2001
  • Aleksander M. Kuźmin Nowości wydawnicze
  • ALEMKA V Zjazd Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
  • ALEMKA Skarby monet . Wystawa na zamku w Olsztynie
  • Miłosz Frąckowiak Uzupełnienie rejestru medali gdańskich (10)
  • ALEMKA Z Oddziału Gdańskiego PTN
  • Aleksander M. Kuźmin i Paweł Bohdanowicz Dział osobliwości nr 29/2001 – Prymitywne fałszerstwo trojaka Zygmunta III Wazy
  • Aleksander M. Kuźmin i Paweł Bohdanowicz Dział osobliwości nr 30/2001 – Półgrosz litewski Zygmunta Starego z błędem w legendzie