• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 45/2000

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 45/2000
  Gdynia, grudzień 2000

  W numerze:

  • Aleksander M. Kuźmin O monetach W. C. Amrogowicza raz jeszcze
  • Miłosz Frąckowiak Medale niby te same, a jednak inne część II
  • Aleksander M. Kuźmin Elementy składowe herbu (2)
  • Aleksander M. Kuźmin Franciszek Otto (1904-2000)
  • Andrzej Dominik Ohde Odznaki polskich okrętów wojennych
  • ALEMKA Wystawy
  • Aleksander M. Kuźmin XII Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli
  • ALEMKA Nowości wydawnicze
  • Miłosz Frąckowiak Uzupełnienie rejestru medali gdańskich (10)
  • ALEMKA Z Oddziału Gdańskiego PTN
  • Aleksander M. Kuźmin i Paweł Bohdanowicz Dział osobliwości nr 25/2000 – Nienotowany szóstak Jana Kazimierza z 1661 roku
  • Aleksander M. Kuźmin i Paweł Bohdanowicz Dział osobliwości nr 26/2000 – Szóstak z 1663 roku bez obwódek na awersie lecz z obwódkami na rewersie