Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 35/1998

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 35/1998
Gdynia, grudzień 1998

W numerze:

  • Aleksander M. Kuźmin Działalność mennicy elbląskiej w okresie okupacji szwedzkiej 1625-1635
  • Jacek Tylicki Nieobiegowe emisje papierowe Wolnego Miasta Gdańska i próbny druk banknotu 100-guldenowego z 1 VIII 1931 roku
  • Aleksander M. Kuźmin III Międzynarodowa Konferencja Numizmatyczna w Supraślu
  • Wystawa w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy
  • ALEMKA Z Oddziału Gdańskiego PTN
  • Aleksander M. Kuźmin Co to jest ?
  • Aleksander M. Kuźmin Nowości wydawnicze
  • Miłosz Frąckowiak Rejestr medali gdańskich (c.d.)
  • Paweł Bohdanowicz Dział osobliwości nr 21/1998 – Próbne 2 złote 1986
  • Paweł Bohdanowicz Dział osobliwości nr 22/1998 – Fałszerstwo szeląga gdańskiego Kazimierza Jagiellończyka w dobrym srebrze