Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 32/1998

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 32/1998
Gdynia, marzec 1998

W numerze:

  • Aleksander M. Kuźmin Znalezisko monet z terenu kościoła w Rumi
  • Miłosz Frąckowiak Drugi medal Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego na tysiąclecie Gdańska
  • Henryk Kościński Francuskie nowości
  • Miłosz Frąckowiak Rejestr medali gdańskich (c.d.)
  • ALEMKA Z Oddziału Gdańskiego PTN
  • Paweł Bohdanowicz Dział osobliwości nr 18/1998 – Szeląg elbląski Kazimierza Jagiellończyka z błędem w imieniu króla
  • Paweł Bohdanowicz Dział osobliwości nr 19/1998 – Jeszcze jedna nienotowana odmiana szóstaka koronnego z 1663 roku