• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 30/1997

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 30/1997
  Gdynia, wrzesień 1997

  W numerze:

  • Jarosław Dutkowski Kontrasygnowane fałszywe boratynki
  • Henryk Kościński Powodziowe monety
  • Henryk Kościński Zmodyfikowana marka
  • Aleksander M. Kuźmin Gdańskie medale nagrodowe
  • Antoni Ziółkowski Pożegnania – Adolf Wolański 1926-1997
  • (Al. M. K.) Pożegnania – Władysław Kabaj 1930-1997
  • Miłosz Frąckowiak Rejestr medali gdańskich (c.d.)

  20-lecie pontyfikatu Jana Pawła II w medalierstwie 1978-1998 Informacja o wystawie przygotowanej przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Oddzial w Gdańsku