• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 29/1997

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 29/1997
  Gdynia, czerwiec 1997

  W numerze:

  • Roma Włodarczak, Aleksander M. Kuźmin Znaleziska
  • Henryk Kościński Pieniądze świata
  • Romuald L. Sieradzki List do redakcji
  • Aleksander M. Kuźmin Aleksandra Szymańska – członek honorowy Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
  • Miłosz Frąckowiak Rejestr medali gdańskich (c.d.)
  • ALEMKA Z Oddziału Gdańskiego PTN