• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 24/1996

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 24/1996
  Gdynia, marzec 1996

  W numerze:

  • Helena Dzienis Medal 400-lecia Biblioteki Gdańskiej
  • Andrzej M. Wyrwa Grosz turoński Filipa IV Pięknego z wykopalisk w Łeknie
  • Aleksander M. Kuźmin Udział członków Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddziału Gdańskiego w uroczystościach 400-lecia Biblioteki Gdańskiej PAN
  • Piotr Rogoziński Kilka uwag na temat sytuacji prawnej znalazcy wartości zabytkowej
  • Paweł Bohdanowicz Fałszywe szóstaki malborskie
  • Miłosz Frąckowiak Rejestr medali gdańskich (c.d.)
  • ALEMKA Z Oddziału Gdańskiego PTN