• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 21/1995

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 21/1995
  Gdynia, wrzesień 1995

  W numerze:

  • Aleksander M. Kuźmin, Paweł Bohdanowicz Kiedy powstały stemple do szeląga gdańskiego z datą 1549 i napisem „SIGIS DEI GRA REX POLO”
  • Wojciech Niemirycz Zespół boratynek z Muzeum w Przasnyszu
  • Aleksander M. Kuźmin Znaleziska
  • Paweł Bohdanowicz Nowe falsyfikaty
  • Piotr Rogoziński Fałszowanie pieniędzy w świetle polskiego prawa karnego
  • Aleksander M. Kuźmin Sprawozdanie z II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
  • Miłosz Frąckowiak Rejestr medali gdańskich (c.d.)
  • Paweł Bohdanowicz Z Trójmiasta
  • ALEMKA Z Oddziału Gdańskiego PTN
  • Paweł Bohdanowicz Dział osobliwości nr 3/1995 – Próbne 2 złote z 1989 roku
  • Aleksander M. Kuźmin, Paweł Bohdanowicz Dział osobliwości nr 4/1995 – Trojak Księstwa Warszawskiego z 1811 roku odbity na 3 krajcarach austriackich z 1800 roku