Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 19/1995

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 19/1995
Gdynia, marzec 1995

W numerze:

  • Borys Paszkiewicz Dzielnicowy pieniądz zjednoczonego państwa
  • Iwan Sinczuk O datowaniu szelągów Wielkiego Księstwa Litewskiego z inicjałami TLB i herbem Korwin
  • Tadeusz Daniel Fałszywy grosz krakowski Kazimierza Wielkiego
  • Aleksander M. Kuźmin Jubileusz XXX lecia Biuletynu Numizmatycznego
  • Andrzej Kotecki Rocznicowe medale
  • Miłosz Frąckowiak Rejestr medali gdańskich (c.d.)
  • ALEMKA Z kraju