Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 17/1994

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 17/1994
Gdynia, wrzesień 1994

W numerze:

  • Józef Medwid Życie publiczne na monetach rzymskich z okresu późnej republiki
  • Aleksander M. Kuźmin Znaleziska
  • ALEMKA Nowości wydawnicze
  • Miłosz Frąckowiak Medale gdańskie po 1945 roku (część II)
  • Miłosz Frąckowiak Rejestr medali gdańskich (c.d.)