Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 14/1993

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 14/1993
Gdynia, 1993

W numerze:

  • Aleksander M. Kuźmin Jubileusz 40-lecia Oddziału Gdańskiego PTN
  • Aleksandra Szymańska Z dziejów Oddziału Gdańskiego PTN
  • Miłosz Frąckowiak Medalierstwo polskie w ostatnich latach
  • Aleksander M. Kuźmin Działalność wydawnicza Oddziału Gdańskiego PTN