• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 13/1993

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 13/1993
  Gdynia, 1993

  W numerze:

  • Aleksander M. Kuźmin Pocztówki z wizerunkami monet i banknotów
  • Franciszek Otto Monety miasta Elbląga (część III – dokończenie)
  • Stanisław Suchodolski Uwagi o monecie Pomorza Gdańskiego w XIII w.
  • Romualda Włodarczak Pieniądz zastępczy miasta Malborka w latach 1917-1920 w zbiorach Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Zamkowego w Malborku
  • Leszek Bogacz Skarb monet znaleziony w Gdańsku-Oliwie
  • Aleksander M. Kuźmin Fałszywy „szóstak” Zygmunta III ze skarbu oliwskiego
  • Henryk Kościński Nowości emisyjne NBP (lipiec-sierpień 1993)
  • Aleksander M. Kuźmin Uwagi o monecie z wyobrażeniem jaskółki na rewersie
  • Jerzy Pieniążek Medal okolicznościowy