Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 10/1993

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 10/1993
Gdańsk, marzec 1993

W numerze:

  • Aleksandra Szymańska 40-lecie Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
  • Aleksander M. Kuźmin O monetach W. C. Amrogowicza słów kilka
  • Romualda Włodarczak Czy to jest znane ?
  • Miłosz Frąckowiak Wystawy
  • Aleksander M. Kuźmin Listy do redakcji
  • Józef Medwid „Antykoncepcyjna” moneta
  • Aleksander M. Kuźmin O wyższości członków PTN nad zwyczajnymi „zjadaczami chleba”
  • Aleksander M. Kuźmin Nowości wydawnicze