• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 9/1992

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 9/1992
  Gdańsk, grudzień 1992

  W numerze:

  • Roman Janosz Moneta Zygmunta Augusta
  • Miłosz Frąckowiak Dwieście lat Orderu Virtuti Militari
  • Józef Medwid Fałszowanie monet w Rzymie w III w n.e.
  • Henryk Kościński Banknoty USA
  • Miłosz Frąckowiak Wystawy
  • Aleksander M. Kuźmin Wystawy – uzupełnienie
  • Aleksander M. Kuźmin Nowości wydawnicze
  • Aleksander M. Kuźmin Znaleziska
  • Aleksander M. Kuźmin Silva rerum