• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 5/1991

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 5/1991
  Gdańsk, 1991

  W numerze:

  • Od Redakcji
  • Aleksander M. Kuźmin Rodzaje krzyży na monetach
  • Romualda Włodarczak Donatywa pięciodukatowa Jana III Sobieskiego w Muzeum Zamkowym w Malborku
  • Miłosz Frąckowiak Wystawy
  • Janusz Sobczyk Znaleziska