Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 4/1991

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 4/1991
Gdańsk, 1991

W numerze:

  • Redakcja Od Redakcji
  • ALKa Wystawa „Sztuka medalierska i mennictwo w Prusach Królewskich od XVI do XVIII wieku”
  • Miłosz Frąckowiak Droga do niepodległości Polski w medalierstwe
  • Aleksander R. Kuźmin (jun.) Zbroja płytowa stylu rzymskiego na wybranych monetach Zygmunta III
  • Sprawozdanie z działalności Oddziału Gdańskiego za okres 1.01.90-31.03.91