• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 4/1991

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 4/1991
  Gdańsk, 1991

  W numerze:

  • Redakcja Od Redakcji
  • ALKa Wystawa „Sztuka medalierska i mennictwo w Prusach Królewskich od XVI do XVIII wieku”
  • Miłosz Frąckowiak Droga do niepodległości Polski w medalierstwe
  • Aleksander R. Kuźmin (jun.) Zbroja płytowa stylu rzymskiego na wybranych monetach Zygmunta III
  • Sprawozdanie z działalności Oddziału Gdańskiego za okres 1.01.90-31.03.91