POLSKIE TOWARZYSTWO NUMIZMATYCZNE, ODDZIAŁ W GDAŃSKU

 stdarek
Strona główna
 
Aktualności
 
Władze
 
GZN
 
Publikacje
 
Linki
 
Kontakt

Jubileusz 60-lecia Oddziału Gdańskiego PTN

W roku 2013 przypada 60 rocznica powstania Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Archeologicznego, a od 1972 roku PTAiN i 50-letnia rocznica założenia Sekcji Numizmatycznej. Sekcja Numizmatyczna przy Oddziale PTA w Gdańsku powstała 3 października 1963 roku. Skupiła grono kolekcjonerów - zbieraczy i znawców monet, medali, odznaczeń i innych walorów numizmatycznych.

Z okazji 60-tej rocznicy działalności Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w sobotę 12 października 2013 roku w Oddziale Muzeum Archeologicznego w Sopocie - Grodzisko odbyło się jubileuszowe spotkanie.

Na uroczystość przybyło wielu gości, w tym prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Zbigniew Nestorowicz, przedstawiciele oddziałów i kół PTN z Bydgoszczy, Radomia, Słupska, Pszczyny, członkowie i sympatycy Oddziału Gdańskiego PTN.


Uczestnicy spotkania


Uczestnicy spotkania


Uczestnicy spotkania


Uroczystoœć otwiera Prezes Zarządu Oddziału Gdańskiego pan Aleksander M. Kuźmin

Osoby zasłużone dla gdańskiej numizmatyki zostały uhonorowane dyplomami, medalami i odznakami. Prezes ZG PTN pan Zbigniew Nestorowicz wręczył prezesowi Oddziału Gdańskiego PTN panu Aleksandrowi M. Kuźminowi dyplom członka honorowego, przyznany uchwałą XI Walnego Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, który odbył się w maju 2013 roku w Lubinie.


Prezes ZG PTN pan Zbigniew Nestorowicz wręcza panu Aleksandrowi M. Kuźminowi dyplom członka honorowego

Dyplomy honorowe z okazji jubileuszu 60-lecia działalności Oddziału otrzymali: Aleksandra Szymańska-Bukowska, Miłosz Frąckowiak, Bogumił Filipek, Konstanty Siekierski, Romuald Sieradzki.


Dyplom honorowy ZG PTN odbiera pani Aleksandra Szymańska-Bukowska


Dyplom honorowy ZG PTN odbiera pan Bogumił Filipek


Dyplom honorowy ZG PTN odbiera pan Romuald Sieradzki

Za zasługi w rozwoju numizmatyki i Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego medalem im. prof. R. Kiersnowskiego został odznaczony pan Stefan Hetmański.


Medal im. prof. R. Kiersnowskiego odbiera pan Stefan Hetmański

Złotą Odznakę Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego otrzymali: Andrzej Denis, Mariusz Habkowski, Dariusz Świsulski, Jerzy Wijatkowski, Aleksander Kuźmin jun., Józef Wąsiewski.


Prezes ZG PTN pan Zbigniew Nestorowicz dekoruje Złotą Odznaką pana Andrzeja Denisa


Złotą Odznakę PTN odbiera pan Mariusz Habkowski


Prezes ZG PTN pan Zbigniew Nestorowicz dekoruje Złotą Odznaką pana Dariusza Świsulskiego

Jubileuszowe spotkanie było też okazją do wręczenia odznak i medali przyznanych przez Oddział Gdański PTN. Złotymi Odznakami OG PTN zostali nagrodzeni: były prezes Zarządu Głównego PTN Mariusz Mielczarek, prezes Zarządu Głównego PTN Zbigniew Nestorowicz, zastępca sekretarza generalnego PTN Zbigniew Żyłka, prezes Oddziału Gdyńskiego Polskiego Towarzystwa Filatelistycznego Waldemar Więcław.

Medale jubileuszowe, wybite z okazji 60-lecia działalności numizmatyków na Pomorzu odebrali: Aleksandra Szymańska-Bukowska (była prezes OG PTN, członek honorowy PTN), Miłosz Frąckowiak (członek honorowy PTN), Alojzy Biernat (prezes Koła PTN w Pszczynie), Irena Borowczak (kustosz Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy), Andrzej Wrzesiński (prezes Oddziału PTN w Bydgoszczy), Zbigniew Bartkowiak (kustosz Muzeum Archeologicznego w Poznaniu), Eryk Urbański (młodzieżowy sympatyk Oddziału Gdańskiego PTN), Zbigniew Nestorowicz (prezes Zarządu Głównego PTN), Jan Radkowski (prezes Oddziału PTN w Słupsku), Przemysław Ziemba (prezes Oddziału PTN w Radomiu), Helena Dzienis (PAN Biblioteka Gdańska), Ewa Kazimierczak (była kustosz Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Archeologicznego w Gdańsku), Tomasz Olkowski (kustosz Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Historycznego Miasta Gdańska), Tomasz Bylicki (kustosz Muzeum Niepodległości w Warszawie), Aleksander M. Kuźmin (prezes Oddziału Gdańskiego PTN), Romuald L. Sieradzki (wiceprezes Oddziału Gdańskiego PTN), Dariusz Świsulski (członek Zarządu Oddziału Gdańskiego PTN), Stefan Hetmański (przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Gdańskiego PTN), Andrzej Denis (Oddział Gdański PTN), Mariusz Habkowski (Oddział Gdański PTN), Jerzy Wijatkowski (Oddział Gdański PTN), Konstanty Siekierski (Oddział Gdański PTN), Bogumił Filipek (Oddział Gdański PTN), Waldemar Więcław (Oddział Gdański PTN), Mirosław Skibniewski (Oddział Gdański PTN), Józef Wąsiewski (Liga Morska i Rzeczna; w zastępstwie medal odebrała żona), Henryk Karpiński (dyrektor Fundacji Oświatowej im. gen pilota Stanisława Karpińskiego), Małgorzata Gizińska (kustosz Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu), Romualda Włodarczak (była kustosz Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Zamkowego w Malborku), Karol Nowaliński (były kustosz Muzeum Historycznego Miasta Gdańska), Robert Aponowicz (sekretarz Oddziału Gdańskiego PTN), Janusz Mazurkiewicz (Oddział Gdański PTN), Jarosław Dutkowski (Oddział Gdański PTN).


Medal jubileuszowy OG PTN odbiera pani Aleksandra Szymańska-Bukowska


Medal jubileuszowy OG PTN odbiera pan Miłosz Frąckowiak


Medal jubileuszowy OG PTN odbiera pan Alojzy Biernat


Medal jubileuszowy OG PTN odbiera pan Andrzej Wrzesiński


Medal jubileuszowy OG PTN odbiera pan Zbigniew Bartkowiak


Medal jubileuszowy OG PTN odbiera Eryk Urbański


Medal jubileuszowy OG PTN odbiera pan Jan Radkowski


Medal jubileuszowy OG PTN odbiera pan Romuald L. Sieradzki


Medal jubileuszowy OG PTN odbiera pan Dariusz Świsulski


Medal jubileuszowy OG PTN odbiera pan Andrzej Denis


Medal jubileuszowy OG PTN odbiera pan Mariusz Habkowski


Medal jubileuszowy OG PTN odbiera pan Jerzy Wijatkowski


Medal jubileuszowy OG PTN odbiera pan Konstanty Siekierski


Medal jubileuszowy OG PTN odbiera pan Bogumił Filipek


Medal jubileuszowy OG PTN odbiera pan Waldemar Więcław


Medal jubileuszowy OG PTN odbiera pan Mirosław Skibniewski


Medal jubileuszowy OG PTN odbiera pan Henryk Karpiński


Medal jubileuszowy OG PTN odbiera pani Małgorzata Gizińska


Medal jubileuszowy OG PTN odbiera pani Romualda Włodarczak


Medal jubileuszowy OG PTN odbiera pan Karol Nowaliński


Medal jubileuszowy OG PTN odbiera pani Helena Dzienis

Kliknij tutaj, by zobaczyć pamiątkowy medal wybity z okazji jubileuszu: awers, rewers.

Spotkanie w Sopocie było też okazją do przekazania jubileuszowych życzeń i prezentów dla Oddziału Gdańskiego PTN. Dyplom honorowy od Zarządu Głównego PTN dla Oddziału Gdańskiego wręczył prezes PTN Zbigniew Nestorowicz.


Prezes PTN pan Zbigniew Nestorowicz wręcza Dyplom honorowy od Zarządu Głównego dla Oddziału Gdańskiego


Dyplom honorowy Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego

Okolicznościowe pisma i pamiątki przekazali: Alojzy Biernat w imieniu Koła PTN w Pszczynie, Jan Radkowski w imieniu Oddziału PTN w Słupsku, Andrzej Wrzesiński w imieniu Oddziału PTN w Bydgoszczy, Przemysław Ziemba w imieniu Oddziału PTN w Radomiu oraz Tomasz Bylicki.


Pan Alojzy Biernat wręcza dyplom od Koła PTN w Pszczynie


Dyplom od Koła PTN w Pszczynie


Medal pamiątkowy od Koła PTN w Pszczynie


Pan Andrzej Wrzesiński wręcza dyplom od Oddziału PTN w Bydgoszczy


Dyplom od Oddziału PTN w Bydgoszczy


Pan Jan Radkowski wręcza dyplom od Oddziału PTN w Słupsku


Dyplom od Oddziału PTN w Słupsku


Pan Przemysław Ziemba wręcza list gratulacyjny od Oddziału PTN w Radomiu


List gratulacyjny od Oddziału PTN w Radomiu


Drewniany medal pamiątkowy od numizmatyków radomskich


Pan Tomasz Bylicki wręcza album pani Aleksandrze Szymańskiej-Bukowskiej


Pan Tomasz Bylicki wręcza album panu Aleksandrowi M. Kuźminowi

Okolicznościowe życzenia przysłali tez: Dariusz Budzelewski w imieniu Oddziału PTN w Koszalinie, Irena Szczepańska w imieniu Muzeum w Praszce, prezes honorowy PTN Lech Kokociński, autor publikacji w GZN z Wrocławia Zbigniew Kutrzeba, redaktor czasopisma numizmatycznego "Grosz" Andrzej Musiał, Andrzej Paszta w imieniu Oddziału PTN w Częstochowie.


Pismo od Muzeum w Praszce


Pismo od Muzeum w Praszce


Pismo z Koła PTN w Praszce


Dyplom od Oddziału PTN w Koszalinie


List od pana Zbigniewa Kutrzeby


List z Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy


Pismo z Oddziału PTN w Częstochowie


Dyplom od Oddziału PTN w Częstochowie


Dyplom od Oddziału PTN w Częstochowie

Po przerwie na kawę i ciasto, referaty na temat historii działalności numizmatyków na Pomorzu w czasie 60-letniej historii przedstawili członkowie honorowi PTN: pani Aleksandra Szymańska-Bukowska i pan Miłosz Frąckowiak.

Po części oficjalnej była okazja do rozmów między uczestnikami spotkania i zwiedzenia Skansenu Archeologicznego w Sopocie.

Uczestnicy mieli też okazję obejrzeć okolicznościową wystawę ze zbiorów Aleksandra M. Kuźmina: "Numizmatycy i archeolodzy na medalach", "Znaczki organizacji numizmatycznych i archeologicznych" oraz "25 lat Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych".


Okolicznościowa wystawa medali i odznak


Eksponaty na wystawie "Numizmatycy i archeolodzy na medalach"


Eksponaty na wystawie "Numizmatycy i archeolodzy na medalach"


Eksponaty na wystawie "Znaczki organizacji numizmatycznych i archeologicznych" i "25 lat Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych"

 

 

 

 

 

 

 

   
Szablony stron