Publikacje

Dariusz Świsulski, Upamiętnienie polskich elektryków, I Sympozjum Historia Elektryki, cześć 2, Zeszyty Naukowe WEiAPG, nr 44, 2015