Aktualności

5 marca 2019 r. odczyt pt. „Wędrówka z gotówką. Miasta polskie na banknotach” wygłosił Pan Paweł Powirski. Autor jest z wykształcenia archeologiem i historykiem sztuki. Od 2011 roku jest związany z Muzeum Narodowym w Gdańsku. Z zamiłowania jest numizmatykiem, skupionym na mennictwie Państwa Zakonu Krzyżackiego w Prusach i mennictwie nowożytnym Polski Królewskiej. W swoim wystąpieniu zaprezentował miasta i ich charakterystyczne elementy, które znalazły się na polskich banknotach. Przedstawił, jak postrzegano architekturę miejską i jak ją wykorzystywano w celach propagandowych na banknotach.

Po odczycie odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków gdańskiego oddziału. W przeprowadzonym głosowaniu zostały wyłonione władze oddziału na kolejne cztery lata. W jego wyniku skład Zarządu się nie zmienił a jedynie skład Komisji Rewizyjnej – jej nowym członkiem został p. Paweł Powirski.