Aktualności

W dniu 4 kwietnia 2017 r. odbył się zorganizowany przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego odczyt pana Mariusza Habkowskiego pt.: „Polski pieniądz papierowy wczoraj i dziś”. Odczyt poświęcony był historii banknotów papierowych na świecie i w Polsce oraz sposobom ich zabezpieczeń. Omówione zostały najsłynniejsze przypadki fałszerstw i przedstawione sylwetki najsłynniejszych polskich fałszerzy.

Kilka zdjęć z odczytu: