Aktualności

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizował przedstawiony w Sali Edukacyjnej Muzeum Historycznego Miasta Gdańska w dniu 1 grudnia 2015 r. odczyt pana Andrzeja Denisa pt.: „Epizod polski 1561-1562 w twórczości medalierskiej Stevena van Hervijcka – medale ostatnich Jagiellonów”.

Zdjęcia z odczytu: