Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 137/2015

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 137/2015
Gdańsk, maj 2015

W numerze:

  • Jan Gustaw Rokita Medal Johanna Martena Schmelzingera (Smeltzinga) upamiętniający zwycięskie zmagania wojenne pod murami Wiednia. Próba interpretacji na przykładzie wybranych dzieł sztuki
  • Zbigniew Kutrzeba Medalierska osobliwość koronacyjna dla króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
  • Andrzej Denis Maria Leszczyńska i Ludwik XV Polka na tronie Francji