Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 53/2002

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 53/2002
Gdynia, grudzień 2002

W numerze:

 • Aleksander M. Kuźmin Żetony kasyna sopockiego z okresu międzywojennego
 • Aleksander M. Kuźmin Pierwsza aukcja Wrocławskiego Centrum Numizmatycznego
 • Aleksander M. Kuźmin Fałszywy dwudenar Zygmunta Augusta
 • Zenon Wędzicki Moja przygoda kolekcjonera amatora
 • Aleksander M. Kuźmin V Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Supraślu
 • Aleksander M. Kuźmin Wystawa brakteatów
 • ALEMKA Nowości wydawnicze
 • ALEMKA Pamiątka z Jarmarku Dominikańskiego A.D. 2002
 • Roma Włodarczak XIX Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Malborku na medalu
 • Romuald L. Sieradzki Najnowsze medale TWO
 • Jerzy Metera Korozja przeciwnikiem kolekcjonera
 • List do redakcji
 • ALEMKA Z Oddziału Gdańskiego PTN
 • Ogłoszenia