Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 21/1995

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 21/1995
Gdynia, wrzesień 1995

W numerze:

 • Aleksander M. Kuźmin, Paweł Bohdanowicz Kiedy powstały stemple do szeląga gdańskiego z datą 1549 i napisem „SIGIS DEI GRA REX POLO”
 • Wojciech Niemirycz Zespół boratynek z Muzeum w Przasnyszu
 • Aleksander M. Kuźmin Znaleziska
 • Paweł Bohdanowicz Nowe falsyfikaty
 • Piotr Rogoziński Fałszowanie pieniędzy w świetle polskiego prawa karnego
 • Aleksander M. Kuźmin Sprawozdanie z II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
 • Miłosz Frąckowiak Rejestr medali gdańskich (c.d.)
 • Paweł Bohdanowicz Z Trójmiasta
 • ALEMKA Z Oddziału Gdańskiego PTN
 • Paweł Bohdanowicz Dział osobliwości nr 3/1995 – Próbne 2 złote z 1989 roku
 • Aleksander M. Kuźmin, Paweł Bohdanowicz Dział osobliwości nr 4/1995 – Trojak Księstwa Warszawskiego z 1811 roku odbity na 3 krajcarach austriackich z 1800 roku